top of page

 Poľovný revír VYSOKÁ Poľovníckeho združenia „PAŠKOVA“ Kamienka sa rozprestiera v katastrálnych územiach obcí Kamienka a Stráňany.

mapy (3)_edited.jpg

Územie poľovného revíru Vysoká sa rozkladá na pomedzí Spišskej Magury a Ľubovnianskej vrchoviny, na severe hraničí s Poľskou republikou. Časť poľovného revíru patrí do Pieninského národného parku a jeho ochranného pásma. Celé územie je charakterizované členitým, mierne svahovitým terénom s priemernou nadmorskou výškou 790 metrov. Najvyšším  bodom revíru je hrebeň Veterného vrchu s nadmorskou výškou 1112 metrov v západnej časti revíru.

     Hlavnou poľovnou zverou je zver jelenia, druhou raticovou  zverou, ktorá sa v revíri hojne vyskytuje je zver srnčia. Ďalšou  zverou, ktorú v revíri Vysoká obhospodarujeme je zver diviačia. Okrem týchto druhov zveri sú v našom revíri hojne zastúpené aj líška hrdzavá, jazvec lesný, zajac poľný, kuna hôrna, kuna skalná, vlk dravý ojedinele medveď hnedý a rys ostrovid. Z pernatej zveri môžeme v revíri  vidieť  bažanta poľovného, kačicu divú a spevavce ako je krkavec čierny, vrana túlavá, straka obyčajná, sojka škriekavá, sluka hôrna, ďateľ veľký, bocian biely, bocian čierny, výr skalný, taktiež môžeme vidieť rôzne druhy dravých vtákov a to aj orla skalného a ojedinele sa u nás vyskytuje  tetrov hlucháň.

bottom of page